Διενεργήσαμε με αυστηρά κριτήρια αμφοτερόπλευρη ταυτόχρονη αρθροπλαστική έσω διαμερίσματος γονάτων (με την ίδια αναισθησία) με κινητό ένθετο (τεχνητό μηνίσκο) στην Κλινική μας στο Ιατρικό Ψυχικού σε ασθενή ηλικίας 60 ετών με πολύ καλή γενική κατάσταση και καλό μυικό σύστημα. Ταυτόχρονη ευθυγράμμιση της επιγονατίδας άμφω λόγω χονδροπάθειας και υπερπίεσης του έξω διαμερίσματος των επιγοματίδων με release των έξω καθεκτικών συνδέσμων.  Άμεση έγερση και φόρτιση, καμία ανάγκη για μετάγγιση αίματος, 48άωρη νοσηλεία, βάδιση χωρίς καμία υποβοήθηση, πλήρες εύρος κίνησης, πλήρως ευχαριστημένος ασθενής. Όμως δεν συνιστούμε την ταυτόχρονη αρθροπλαστική γόνατος και στα δύο γόνατα την ίδια ημέρα  σε ασθενείς με αγγειακά, καρδιολογικά και άλλα σημαντικά γενικά προβλήματα. Για μας είναι μια έυκολη διαδικασία αλλά για ορισμένους ηλικιωμένους κυρίως ασθενείς αυξάνεται ο κίνδυνος επιπλοκών με βάση την διεθνή βιβλιογραφία. Καλύτερα να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις η αρθροπλαστική των γονάτων σε ξεχωριστή μέρα στο κάθε γόνατο. Πρέπει να γίνεται προσεκτική επιλογή των ασθενών.

Bilateral medial compartment arthroplasty of both knees at the same time

We performed, with strict criteria, bilateral simultenaous medial compartment knee arthroplasty (under the same anesthesia) with a mobile insert (artificial meniscus) in our Iatriko Psychiko Clinic in Athens on a 60-year-old patient with a very good general condition and a good muscular system. Simultaneous alignment of the patella on both sides with cartilage lesions due to chondropathy and overpressure of the external compartment with release of the external retinaculum. Immediately up and with full weight bearing, no need for blood transfusion, 48 hour hospital stay, walking without any assistance, full range of motion, totally happy patient. But, we do not recommend simultaneous knee arthroplasty on both knees on the same day in patients with vascular, cardiac and other important general problems. For us it is an easy procedure but for some elderly patients, especially the risk of complications increases based on the international references. In these cases, it is better to perform knee arthroplasty on a separate day for each knee. Patients must be selected carefully!