Ν.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.
Η ΝΈΑ ALMIS ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ. Η ΠΙΟ ΜΙΚΡΉ, Η ΠΙΟ ΕΛΑΦΡΙΆ, Η ΠΙΟ ΣΎΓΧΡΟΝΗ, ΙΔΑΝΙΚΉ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ