Χωρίς κατηγορία

/Χωρίς κατηγορία

NAVI SWISS πλοήγηση (Navigation) & Modified ALMIS στις αρθοπλαστικες ισχίου

Σημαντική εξέλιξη: Συνδυασμός της τεχνικής μας ALMIS με το τελευταίο (Μiniaturized) NAVI SWISS ελβετικό σύστημα πλοήγησης αρθροπλαστικής ισχίου ταχείας διεγχειρητικής εφαρμογής στο Ιατρικό Ψυχικού/Athens Medical Group. Χρησιμοποιείται κοτυλιαία πρόθεση άμεσης [...]

2020-02-22T23:43:10+03:00