Αμφοτερόπλευρη αρθροπλαστική έσω διαμερίσματος και των δύο γονάτων ταυτόχρονα

Διενεργήσαμε με αυστηρά κριτήρια αμφοτερόπλευρη ταυτόχρονη αρθροπλαστική έσω διαμερίσματος γονάτων (με την ίδια αναισθησία) με κινητό ένθετο (τεχνητό μηνίσκο) στην Κλινική μας στο Ιατρικό Ψυχικού σε ασθενή ηλικίας 60 ετών [...]

NAVI SWISS πλοήγηση (Navigation) & Modified ALMIS στις αρθοπλαστικες ισχίου

Σημαντική εξέλιξη: Συνδυασμός της τεχνικής μας ALMIS με το τελευταίο (Μiniaturized) NAVI SWISS ελβετικό σύστημα πλοήγησης αρθροπλαστικής ισχίου ταχείας διεγχειρητικής εφαρμογής στο Ιατρικό Ψυχικού/Athens Medical Group. Χρησιμοποιείται κοτυλιαία πρόθεση άμεσης [...]

Go to Top