Σημαντική εξέλιξη: Συνδυασμός της τεχνικής μας ALMIS με το τελευταίο (Μiniaturized) NAVI SWISS ελβετικό σύστημα πλοήγησης αρθροπλαστικής ισχίου ταχείας διεγχειρητικής εφαρμογής στο Ιατρικό Ψυχικού/Athens Medical Group.

Χρησιμοποιείται κοτυλιαία πρόθεση άμεσης ισχυρής συγκράτησης και βιολογικής ενσωμάτωσης με ενισχυτικά περιμετρικά πτερύγια, χωρίς χρήση βιδών, και βραχύς αντιστροφικός στειλεός ελάχιστης οστικής φθοράς.

Δίδεται τάχιστα και χωρίς τις καθυστερήσεις των πολύπλοκων παλαιών συστημάτων πλοήγησης η επιθυμητή προγραμματισθείσα θέση στην κοτυλιαία πρόθεση και στον βραχύ μηριαίο στειλεό, το ακριβές επιθυμητό μήκος καθώς και το σωστό offset.

Όλα γίνονται με το ασθενή να ακούει μουσική και με αναισθησία μόνον στα κάτω άκρα (όχι επισκληρίδιο) σε χρόνο λιγότερο της μίας ώρας.

Ο ασθενής μπορεί να περπατήσει με φόρτιση του σκέλους άμεσα μετεγχειρητικά και συνήθως δεν χρειάζεται καμία μετάγγιση αίματος.

Λόγω κυρίως της σημαντικής επιμήκυνσης της διάρκειας της επέμβασης είχαμε εκφράσει στο παρελθόν τις αντιρρήσεις μας για την χρήση χρονοβόρων, πολυέξοδων και πολύπλοκων «ρομποτικών» ή άλλων συστημάτων «πλοήγησης» για την αρθροπλαστική ισχίου αλλά φαίνεται ότι αυτή η νέα τεχνολογική εξέλιξη έχει μέλλον, ιδιαίτερα σε ασθενείς που κρίνεται απαραίτητος ο διεγχειρητικός συμπληρωματικός έλεγχος της ακριβούς τοποθέτησης των εμφυτευμάτων!